Suomen kaivosalankoulutuksen vienti kehittyy: koulutusta Kiinaan ja Japaniin

Professori Shenghong Yang Oulun yliopistosta luennoimassa metallien globaalista kysynnästä ja tarjonnasta.
Sat, 10/31/2020 - 20:25

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) toteutti kansainvälisen kaivosalan kesäkoulun verkkokoulutuksena elokuussa, 2020. Arctic Mines -nimeä kantava kesäkoulu oli ensimmäisen kerran järjestetty fyysisenä kesäkouluna edellisenä kesänä, ja tarkoitus oli järjestää vastaava tilaisuus myös vuonna 2020, mutta korona muutti tilanteen. Kansainvälinen kaivosalan kesäkoulu toteutettiin verkkokoulutuksena yhteistyössä Oulun yliopiston ja ivalolaisen kullankaivuuseen erikoistuneen yrityksen, Hangasojan Kulta Oy:n kanssa.

Kesäkouluun oli ilmoittautunut 26 opiskelijaa, joista suurin osa oli KAMK:n kiinalaisesta yhteistyöyliopistosta, Pekingin teknillisestä yliopistosta. Lisäksi opiskelijoina oli muutamia suomalaisia opiskelijoita ja yksittäiset opiskelijat Kanadasta, Sveitsistä ja USAsta.

Kesäkoulu toteutettiin Adobe Connect -verkkokoulutustyökalulla ja Moodle -oppimisalustalla. Kesäkoulu koostui 12 verkkokoulutuspäivästä, joissa vuorottelivat asiantuntijaluennot, ryhmätyöt, virtuaalisten laboratorioharjoitukset ja itsenäinen opiskelu. Opiskelijoiden suoriutumista testattiin pienillä palautettavilla tehtävillä. Koulutuksen alussa opiskeltiin Suomen kaivosalan teollisuuden rakennetta ja kaivosalan tulevaisuuden näkymiä, eri metallien kansainvälistä kysyntää ja tarjontaa sekä Suomen maaperän geologista rakennetta ja sen historiaa.  Merkittävässä roolissa koulutuksessa oli kestävän kaivosteollisuuden toimintamallien, menetelmien ja käytännön esimerkkien opiskelu. Tätä opiskeltiin viiden päivän ajan tuoden samalla esille se tutkimus- ja kehitystoiminta mitä KAMK tekee kestävään kaivosteollisuuteen ja kiertotalouteen liittyen. Viimeiset viisi koulutuspäivää keskittyi kesäkoulun varsinaiseen otsikkoon eli arktiseen kaivostoimintaan. Koulutuksessa tutustuttiin niin käytännönläheisesti kuin se virtuaalimaailmassa on, ihmisten elämään, kaivosalalla työskentelyyn ja liikkumiseen Lapissa ja muilla arktisilla alueilla. Koulutuksen toteutukseen osallistui 15 eri luennoitsijaa KAMKista, Oulun yliopistosta, Hangasojan Kulta Oy:stä ja useista eri yrityksistä ja organisaatioista.

Opinnot sai menestyksekkäästi suoritettua reilu puolet opiskelijoista. Opintopisteinä opintojen laajuus oli 6 opintopistettä. Opiskelijoilta saatu palaute oli positiivista. Opiskelijat kokivat kesäkoulun sisällön erittäin mielenkiintoiseksi ja luennoitsijoiden osaamisen vahvaksi. Toimintamallina verkkokoulutus todettiin yllättävänkin hyväksi, vaikkakin osalla opiskelijoista, erityisesti kiinalaisilla oli varsin paljon teknisiä ongelmia internetyhteyden kanssa.

Sana kiirii onnistumisista nopeasti. Syksyn 2020 aikana Japanista tuli pyyntö järjestää vastaavanlainen koulutus heidän noin 130 opiskelijalle. Tällainen koulutus tullaan järjestämään marraskuussa 2020 neljän viikon laajuisena maksullisena koulutuksena. Oletusarvo on, että tämäkään koulutus ei jää viimeiseksi. Kysyntää on jo ilmaantunut muistakin maista, ja tavoitteena on, että KAMK yhteistyökumppaneineen järjestää tulevinakin vuosina sekä fyysisiä kaivosalan kansainvälisiä kesäkoulua (maailmantilanteen niin salliessa) että alan verkkokoulutusta.

Risto Oikari
TkT, eMBA, yliopettaja
Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja toimi kesäkoulun suunnittelun ja toteutuksen vastuuhenkilönä. Yhteystiedot (risto.oikari@kamk.fi, 044-7101410)

Kuva ylhäällä:  Professori Shenghong Yang Oulun yliopistosta luennoimassa metallien globaalista kysynnästä ja tarjonnasta.